Borup Kulturhus


Bygningen var tidligere rådhus i Skovbo Kommune, der nu er lagt sammen med Køge Kommune.

Ved sammenlægningen blev huset omgående rømmet, og alle funktioner flyttet til Køge.

Skovbo Kunstforening, der har udstillet i huset i næsten 40 år, gik i spidsen for arbejdet med at etablere et kulturhus. Da vi havde nøgler, fortsatte vi med at udstille i det tomme hus, og Kulturforeningen i Skovbo lavede koncerter. Efter et stort frivilligt arbejde og Køge Kommunes forgæves forsøg på at sælge bygningen, lykkedes det endelig at indvie Borup Kulturhus på Kulturnatten i 2012.

I dag rummer kulturhuset:

 • Skovbo Kunstforening (udstillinger, croquisfestival, fælles kunstnerværksted, foredrag m.m.)
 • Skovbo Kunstforening (depot og distribution af vandreudstillinger for SDK)
 • Kulturforeningen i Skovbo – KIS (koncerter)
 • Køge Musikskole (undervisning, koncerter)
 • Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
 • Kulturforeningen Apollonaris (musikaftenskole, flere bands, koncerter)
 • Borup Brass Band (øvning og koncerter)
 • Skovbo Seniorkor (øvning og koncerter)
 • Gospelkoret High on Gospel (øvning og koncerter)
 • Midtsjællands Vævekreds (værksted, kurser)
 • Skovbo Skakklub (skakaftener, turneringer, børneskak)
 • Natur Øst (medlemsaftener)
 • Skovbo Frimærkeklub (medlemsaftener)
 • Ejbykoret (øvning, koncerter)
 • FOF Køge Bugt (syværksted, undervisning)
 • Skovbo Aftenskole (afspænding, fødselsforberedelse)
 • De blå baretter (tidligere FN-udsendinge, medlemsaftener)
 • Kulturelt Samråd Køge (paraplyorganisation for foreningerne i Køge Kommune).

Køge Kommune ejer bygningen og betaler driften. Hvert år vælges et brugerråd, der p.t. består af 3 sideordnede medlemmer:

Gert Lukowski fra Køge Musikskoles Venner , tlf.nr. 40 10 06 96
Karin Tobiasen fra Vestsjællands Vævekreds, tlf.nr. 30 23 67 83
Astrid Tyroll fra Kuturforeningen Apollonaris, tlf.nr. 56 82 10 80

og 2 suppleanter:
Asger Baarstrøm fra Skovbo Kunstforening
Hans Andersen fra Skovbo Skak Klub