Foreningens historie


DET NYE RÅDHUS

Kunstforeningens historie begynder med nogle forudsætninger.

Ved den forrige kommunesammenlægning i 1970 blev der opført et nyt rådhus i Borup. Ved indvielsen skænkede arkitekten Ole Paarup, der var fra Fyn, et maleri af den fynske kunstner Benny Doré. Dette billede befinder sig stadig i huset.

Et års tid efter foreslog kommunaldirektør Poul Petersen, at Mogens Johansen fra kulturforvaltningen skulle prøve at arrangere en udstilling med Benny Dorés værker i det nye rådhus. Den blev gennemført i sommeren 1972, og publikumsinteressen var stor.

De følgende år blev der arrangeret et par mindre udstillinger i hallen.

I 1977 forespurgte Mogens Johansen om ikke kulturudvalget kunne give en lille bevilling til en separatudstilling. Udvalget sagde nej, men udvalgsmedlemmerne tilkendegav, at hvis han kom med et forslag om en mere folkelig udstilling, ville de være positive. Mogens Johansen afviste tanken, men en måneds tid efter besluttede man, at ideen skulle afprøves.

SKOVBO KUNSTFORENING STIFTES

Der blev indrykket en lille annonce i Midtsjællands Avis, hvor man søgte udøvende kunstnere, amatører og professionelle. Der meldte sig 32, og hallen blev fyldt med kunst.

Kort efter udstillingen var slut, henvendte en af udstillerne, Ruth Rasmussen, sig til Mogens Johansen og foreslog, at man stiftede en kunstforening. Der blev holdt et møde i rådhuset, og foreningen blev stiftet med Mogens Tranders som den første formand. Den væsentligste aktivitet i foreningen var en årlig Folkeudstilling, og den tradition eksisterer stadig. I 2016 kunne man afholde den 37. Folkeudstilling.

Kunstforeningen kom hurtigt op på ca. 100 medlemmer. Ud over Folkeudstillingerne blev der arrangeret et par årlige udstillinger ofte med lokale udstillere.

Foreningen har været meget stabil, og i de næsten 40 år, foreningen har eksisteret, har der kun været 5 forskellige formænd: Mogens Tranders, Tommy Andersen, Niels Omann, Anne Marie Dahl og Henry Rossle.

Foreningen har udviklet sig meget gennem årene. Kvaliteten af udstillingerne er øget, og i dag er det kendte og anerkendte kunstnere, der udstilles, på nær de åbne og ucensurerede Folkeudstillinger, som skal tilgodese først og fremmest lokale kunstnere – professionelle og amatører.

CROQUISFESTIVAL

I 2017 afholdes croquisfestival.dk for 10. gang i Borup Kulturhus. Festivalen samler 70-80 kunstnere fra hele landet, og løber over en week-end. Det var et af kunstforeningens medlemmer, Klaus Seyffart, der fik ideen med at lave Danmarks første croquisfestival. I 2016 hædrede kunstforeningen ham med årets Skovtrold.

I 2015 foreslog nogle af festivaldeltagerne, at lave croquisaftener mellem festivalerne. I dag er det så muligt at tegne croquis hver anden uge i vinterhalvåret i Borup Kulturhus.

FÆLLESATELIER

I 2016 etablerede kunstforeningen et fællesatelier i Borup Kulturhus. Her kan lokale kunstnere arbejde dagligt kl. 8-23. Der er i øjeblikket tilknyttet 6-8 kunstnere.

SKULPTURPARKEN OG KUNSTVANDRINGEN

Siden 2002 har Skovbo Kunstforening arbejdet med opstilling af skulpturer i det offentlige rum. 

Det begyndte med Møllelundparken, men blev siden udvidet til resten af Borup. I dag er der 19 skulpturer i Borup af anerkendte kunstnere.

SAMARBEJDE

Skovbo Kunstforening samarbejder med de andre foreninger i Borup Kulturhus og kunstforeninger i resten af landet. Kunstforeningen er medlem af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, SDK, hvor foreningen er repræsenteret med 2 medlemmer i bestyrelsen. Sammenslutningens vandreudstillinger distribueres fra Borup Kulturhus.