Borup Kulturhus


Borup Kulturhus – en bygning, som engang var rådhus i den tidligere Skovbo Kommune, og som ved den seneste kommunesammenlægning blev lagt sammen med Køge Kommune. Alle funktioner blev flyttet til rådhuset i Køge, og det tidligere rådhus i Skovbo Kommune blev til et aktivt kulturhus.

Skovbo Kunstforening, der har udstillet i huset siden 1978, gik i spidsen for arbejdet med at etablere dette kulturhus. Efter udflytningen fortsatte Skovbo Kunstforening med at lave udstillinger, og Skovbo Kulturforenig med at arrangere koncerter, og på Kulturnatten i august 2012 kunne man indvie huset til Borup Kulturhus.

I dag rummer kulturhuset:

 • Skovbo Kunstforening (udstillinger, croquisfestival, fællesatelier, etc.)
 • KIS – Kulturforeningen i Skovbo (kulturarrangementer)
 • Køge Musikskole (undervisning, koncerter)
 • Kulturforeningen Apollonaris (musikaftenskole, flere bands, koncerter)
 • Borup Brass Band (øvning og koncerter)
 • Skovbo Seniorkor (øvning og koncerter)
 • Ejbykoret (øvning, koncerter)
 • Gospelkoret High on Gospel (øvning og koncerter)
 • Køge Ungdomsskole
 • E-sport (øvning, spil)
 • FOF Køge Bugt (syværksted, undervisning)
 • Midtsjællands Vævekreds (værksted, kurser)
 • Skovbo Aftenskole (afspænding, fødselsforberedelse, yoga)
 • Skovbo Skakklub (skakaftener, turneringer, børneskak)
 • Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
 • Borup Borgerforening (møderum)
 • Kulturelt Samråd Køge (paraplyorganisation for foreningerne i Køge Kommune).

Køge Kommune ejer bygningen og betaler driften. Hvert år vælges et brugerråd, der p.t. består af 3 sideordnede medlemmer:

Gert Lukowski fra Køge Musikskoles Venner , tlf.nr. 40 10 06 96
Karin Tobiasen fra Vestsjællands Vævekreds, tlf.nr. 30 23 67 83
Astrid Tyroll fra Kuturforeningen Apollonaris, tlf.nr. 56 82 10 80

og 2 suppleanter:
Asger Baarstrøm fra Skovbo Kunstforening
Hans Andersen fra Skovbo Skak Klub