Regler for udlodning

RETNINGSLINJER FOR UDLODNING AF VÆRKER VED GENERALFORSAMLINGEN

  1. Inden den ordinære generalforsamling præsenteres de til udlodning indkøbte værker på foreningens hjemmeside, samtidig med at værkerne omtales i medlemsnyt.
  2. Ved den ordinære generalforsamling udloddes 75% af de indkøbte værker mellem de fremmødte medlemmer, samt de medlemmer der har ladet sig repræsentere med fuldmagt.
  3. De resterende 25% udloddes mellem alle foreningens medlemmer.
  4. Hvert medlem tildeles et lod for hvert års medlemskab, dog maksimum 5 lodder.
  5. Hvert medlem kan kun vinde et værk på årets generalforsamling.
  6. Ved udtrækning nulstilles ancienniteten.