Privatlivspolitik

23. december 2022

Skovbo Kunstforenings  dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål (navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse), og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Udgiver

 

Skovbo Kunstforening
Møllevej 2
4140 Borup
Cvr.nr.: 32963447
Dataansvarlig: Lise Ingemand
E-mail: ingemand48@gmail.com
Tlf.nr.: 21 79 97 00
Hjemmeside: skovbokunst.dk

Dataindsamling

 

Tekniske oplysninger/cookies

 

Hjemmesiden anvender kun nødvendige cookies, og vi skal ifølge lovgivningen derfor ikke indhente samtykke fra dig om brug af cookies.

 

En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller mobil med det formål at gøre din oplevelse af hjemmesiden mere effektiv. Cookies kan ikke indeholde skadelige filer som fx virus eller andet. Det er muligt at slette eller blokere for cookies i indstillingerne i din browser.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

 

  • Kunstforeningens medlemshåndtering og croquisfestival-deltagelse, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i kunstforeningenss arrangementer og aktiviteter
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 

  • Kunstforeningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vores kontaktformularer

 

Når du benytter vores kontaktformularer (indmeldelse, tilmelding og kontakt os) på hjemmesiden sendes oplysningerne til vores mailsystem, for at vi kan behandle din henvendelse. Henvendelserne benyttes ikke til markedsføring eller lignende. Ved tilmelding til croquisfestivalen og ved indmeldelse i Skovbo Kunstforening tillader vi os at tilmelde dig vores nyhedsbreve, så du løbende kan følge med i croquisfestivalens og kunstforeningens tilbud til dig som deltager/medlem. Du har dog altid mulighed for at afmelde nyhedsbrevene ved at skrive til os.

 

Ved indmeldelse bliver du ikke bedt om samtykke til databehandling, da det hører under interesseafvejningsreglen, som beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Underdatabehandlere

 

Hvem vi deler dine data med

Behandler:

Funktion:

Land:

Datadeling:

one.com

Hosting af hjemmeside og e-mail

Danmark

Webhotel-filer, SQL-data, backups og e-mails

NemTilmeld.dk

Billetsalg til vores arrangementer

Danmark

Navn, adresse og e-mailadresse ved billetkøb

Databeskyttelse

 

Vi sætter pris på dine data, ligesom vi gør med vores egne, så vi beskytter vores og dine data med følgende initiativer, som vi til enhver tid holder opdateret: SSL/TSL-kryptering og firewall.

Dataopbevaringslængde

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Som deltager/medlem vil vi opbevare dine personoplysninger i en periode fra deltagelsens/medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben

Databrudsprocedurer

 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Vores databehandler benytter sig af en opdaterede firewalls, og databehandleren giver os som dataansvarlig besked, hvis vores sikkerhed er blevet brudt, omend dette er via brud i firewall eller et password-brud – så bliver vi underrettet hurtigst muligt, hvorefter vi kan og skal tage hånd om situationen.

 

Ved databrud vil Datatilsynet og alle vores registrerede brugere blive kontaktet inden for 72 timer med besked om, hvilke data der er gået tabt, samt en vejledning til, hvad der skal gøres ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt data-tab for brugerne.

Datarettigheder

 

Eksport og sletning af data

 

Du har ret til indsigt i de data, vi opbevarer om dig. Du kan bede om at få eksporteret en fil med de personlige data, vi har liggende, heriblandt al data du har givet os.

 

Ved udmeldelse kan du også bede om, at vi sletter alle dine personlige data. Dette indbefatter ikke de data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

 

Kontakt den dataansvarlige via e-mail eller telefon angivet øverst på denne side.

Revidering af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du som medlem modtage meddelelse herom.