Arrangementer


Croquisfestival i Borup Kulturhus

Lør-/søndag den 17.-18. marts 2018.

Der henvises til croquisfestivallens hjemmeside for yderligere information og tilmelding.
 

 


Japansk træsnit af Keiji Shinohara

Fernisering søndag den 8. april kl. 14:00 i Borup Kulturhus.
Udstillingen kan ses på lørdage og søndage kl. 14-16 frem til 15. maj 2018.

Fra søndag den 8. april har vi en spændende udstilling af japanske træsnit udført af den japanske kunstner Keiji Shinohara. Shinohara er født og opvokset i Osaka, Japan. Efter 10 års studier ved det berømte Keiichino i Kyoto blev han Master Printmaker og flyttede til USA.

Shinoharas naturbaserede abstraktioner bliver trykt på håndlavet kozo-papir, hvor der bruges vandbaseret pigment på træblokke i ukiyoe-stil, den traditionelle japanske trykkemetode fra ca. år 600.

Skønt Shinohara arbejder med gamle metoder, når han skaber sine træbloktryk, adskiller han sig fra traditionen ved at eksperimentere med trykfarvepålægning og forskellige materialer, som tilføjer struktur til hans tryk. Han udfører personligt alle trin i trykprocessen fra skæring af træblok til trykning ved håndkraft. Måske lidt forkert udtrykt er disse værker en fusion mellem japansk æstetik og vestlig modernisme.

Keiji Shinohara underviser i øjeblikket på Wesleyan University i Middletown, Connecticut i at udføre tryk og har været besøgende kunstner ved over 100 sammenkomster og 30 soloudstillinger. Han har modtaget legater fra Japan Foundation og den Nationale Fond for Kunst. Hans arbejder er i mange offentlige samlinger bl.a. Kunstmuseet i San Francisco, Cleveland Kunstmuseum, Fogg Kunstmuseum på Harvard Univercity, Milwaukee Kunstmuseum og Kongressens Bibliotek i Washington. Mere information på www.keijiart.com.


Ordinær generalforsamling

Afholdes 16. april 2018 kl. 19:30 i Borup Kulturhus

I forbindelse med generalforsamlingen bortloddes indkøbt kunst blandt foreningens medlemmer.

Det er en forudsætning for at have stemmeret på generalforsamlingen og komme i betragtning ved lodtrækningen, at man har betalt kontingent for 2018.

Kontingentsatsen i 2018 er:

Enkeltmedlemmer: kr. 220,-
Ægtefæller, pensionister og studerende: kr. 150,-
Firmaer og institutioner: kr. 800,-

Kontingentet indbetales til Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 3335399.

Dagsordenen iflg. vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om årets virksomhed
  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
  4. Godkendelse af budget og kontingent for det følgende regnskabsår
  5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsupplean
  8. Eventuelt.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.