Arrangementer


GENERALFORSAMLING 2020
 
Tid og sted: torsdag den 13. august 2020 kl. 19:30 i Borup Kulturhus’ udstillingshal 

Dagsordenen vil være som beskrevet i foreningens vedtægter under §8.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6. august 2020.

Du har i år mulighed for online at se de værker, der udloddes på generalforsamlingen. Så kan du i ro og mag prioritere dine ønsker hjemmefra.

Har du ikke selv mulighed for at deltage ved generalforsamlingen, kan du udskrive og udfylde en fuldmagt, så en anden kan varetage din sag, hvis du er blandt de heldige udtrukne.

Retningslinjerne for udlodning af værkerne er:

  1. Inden den ordinære generalforsamling præsenteres de til udlodning indkøbte værker på foreningens hjemmeside, samtidig med at værkerne omtales i medlemsnyt.
  2. Ved den ordinære generalforsamling udloddes 75% af de indkøbte værker mellem de fremmødte medlemmer, samt de medlemmer der har ladet sig repræsentere med fuldmagt.
  3. De resterende 25% udloddes mellem alle foreningens medlemmer.
  4. Hvert medlem tildeles et lod for hvert års medlemskab, dog maksimum 5 lodder.
  5. Hvert medlem kan kun vinde et værk på årets generalforsamling.
  6. Ved udtrækning nulstilles ancienniteten.